Polityka prywatności i cookies

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych przez portal vikando.pl. Właścicielem portalu oraz administratorem danych jest VIKANDO Tomasz Plebankiewicz, ul. Kolberga 46a, 41-403 Chełm śląski, NIP 634-224-70-95.

Agencja VIKANDO zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133, poz. 883) respektuje i szanuje prawo użytkowników i klientów do prywatności i ochrony danych osobowych. Klienci, mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane są również chronione zgodnie z „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204)”.
RODO:

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, Agencja VIKANDO zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Obsługa serwisu została odpowiednio przeszkolona w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu vikando.pl jest VIKANDO Tomasz Plebankiewicz, ul. Kolberga 46a, 41-403 Chełm śląski, NIP 634-224-70-95

Inspektorem danych osobowych (IODO) jest Tomasz Plebankiewicz, osoba odpowiedzialna za wszystkie sprawy związane z przetwarzaniem oraz korzystaniem z praw związanych z danymi osobowymi.
Kontakt z IODO biuro@vikando.pl lub VIKANDO Tomasz Plebankiewicz, ul. Kolberga 46a, 41-403 Chełm śląski.

Dane zbierane podczas rejestracji i zakupu:

Podczas rejestracji klientów prosimy o podanie takich danych jak: imię i nazwisko, adres, NIP, telefon, adres e-mail oraz hasło, z którego klient zamierza korzystać. Niezbędne do dokonania transakcji zakupu na stronie www.vikando.pl jest przekazanie danych osobowych, adresowych i teleinformacyjnych jak : nazwa firmy, imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz dane niezbędne do realizacji płatności np. typ i numer karty kredytowej, datę ważności, numer CVC.
Dane zbierane automatycznie:

Automatycznie pobieramy dane zawarte w plikach tekstowych cookies, które identyfikują Twoją przeglądarkę w momencie korzystania z naszej strony. Nie zawierają żadnych danych osobowych, ale pozwalają nam na personalizację stron i ofert. W każdej chwili możesz zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć wcześniejsze, wykorzystując stosowne opcje Twojej przeglądarki internetowej.

Podczas każdego pobytu na naszym portalu automatycznie zbieramy również dane dotyczące Twojej wizyty, w tym: adres IP, nazwę domeny, typ systemu operacyjnego itp.

Wszystkie dane osobowe uzyskane w trakcie kontaktu z www.VIKANDO.pl są chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych i marketingowych, na potrzeby portalu www.VIKANDO.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. u. nr 133 poz. 883).
Wykorzystywanie danych klientów:

Naszym Klientom zapewniamy pełne bezpieczeństwo podczas dokonywania zakupów na naszym portalu, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności.

Agencja VIKANDO w żaden sposób nie sprzedaje i nie przekazuje danych podmiotom trzecim a dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie w celu umożliwienia zalogowania się i korzystania z naszego systemu. W celu dokonania zakupu rejestracja klienta jest wymagana.

Dane klienta pozyskane w trakcie transakcji wykorzystywane są w celu realizacji rozliczeń, przepływu pieniędzy oraz wysyłki towaru. Podane przez Ciebie dane przekazujemy wyłącznie firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia Twojego konta płatnością za zlecenie. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe w celu dokonania zakupu. Dane adresowe są przekazywane firmie kurierskiej, która wykorzystuje je jedynie w celu spedycji i dostarczenia przesyłki.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy klientem, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytania.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych lub innym przedstawicielom organów wymiaru sprawiedliwości.
Zmiany danych osobowych i adresowych:

Po zalogowaniu się na swoje konto użytkownika można wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury.

Usunięcie lub zmiana danych zbieranych automatycznie nie jest możliwa.
Zmiany polityki prywatności:

Agencja VIKANDO zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej.